Marta Makarczuk

W latach 2001-2006 studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2006 roku obroniła dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego oraz aneks rysunkowy  w pracowni prof. Jacka Gaja. W 2007 roku praca dyplomowa została nagrodzona medalem przez TPSP w Dworku Jana Matejki w Krakowie. W 2007 roku laureatka Stypendium Twórczego Miasta Krakowa. W latach 2008-2011 pełniła funkcję asystenta w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 2012 roku  uzyskała stopień doktora, a w 2017 roku uzyskała habilitację w dziedzinie sztuki – plastyka, dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

W latach 2007-2017 prowadziła ćwiczenia dla studentów kierunku Animacja Kultury w Instytucie Pedagogiki UJ przy ul. Batorego 12 w Krakowie, których celem było upowszechnianie sztuki, ukazując jej sens w życiu człowieka,  zwłaszcza w sferze jego życia duchowego. Ćwiczenia odbywały się w muzeach, galeriach i kościołach Krakowa. W latach 2014–2017  prowadziła praktyki dla studentów kierunku Animacja Kultury z Instytutu Pedagogiki UJ w Krakowie, na które składało się organizowanie spotkań dla studentów z pracownikami odpowiedzialnymi za dział artystyczny i oświatowy w celu hospitacji danej instytucji kulturalnej m.in. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie, Nowohuckim Centrum Kultury czy Bunkrze Sztuki. W latach 2008-2012 prowadziła zajęcia z rysunku i malarstwa w ŚOK przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie dla osób przygotowujących się na wyższe studia artystyczne. W latach 2013-2021 prowadziła zajęcia z rysunku i malarstwa dla osób dojrzałych z Uniwersytetu Trzeciego Wieku UJ w KFK przy ul. Mikołajskiej 2 w Krakowie.

Uprawia malarstwo olejne, rysunek, ilustrację książkową oraz kolaż, prowadzi szkicowniki, sporadycznie pełni funkcję kuratora wystaw związanych ze sztuką. Tematyka jej obrazów skupia się wokół figuratywnych przedstawień metaforycznych, które dotyczą problemu malarskiego i zarazem metafizycznego, związanego z sakralizacją rzeczywistości. Głównym uzasadnieniem powstających obrazów oraz całego procesu twórczego jest cel metafizyczny, który tkwi  u podłoża obserwacji natury i jest świadomym zamiarem jej kontemplacji jako źródle przeżyć metafizycznych. Elementami kompozycji współtworzące często narracje obrazów to człowiek, forma kobiety, motyw okna, rzeźby, fragment pejzażu czy martwej natury.

I was born in Poland. After graduating with distinction from the College of Arts, in 2001 I started studying at the Academy of  Fine Arts in Krakow. I joined two studios and faculties: Professor Stanislaw Rodzinski’s studio at the Faculty of Painting and Professor Jacek Gaj’s at the Faculty of Drawing – which I graduated from with First Class Honours in 2006. In 2012 I received my PhD degree in the field of arts and I am currently working as an independent professor at my Alma Mater, the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Krakow.

Practices oil painting, drawing, book illustration and collages, works with sketch books, curating of exhibitions. The main subjects of her art is figurative and metaphoric approach to the problem of painting as such and to metaphysics of reality, perceived by the artist as sacred. The artist understands her painting and the whole creative process in a metaphisical perspective, as the result of an observation of the nature and as a conscious way of contemplating it. The nature itself is for her the source of metaphisical experience. Women, window, sculptures, landscapes and still nature are the selected elements of the composition.